Thế giới sẽ ra sao nếu thiếu các nhà phát minh, những người có những ý tưởng sáng tạo và cả những kỹ sư làm việc tại ga-ra? Khi Karl Baron Drais phát minh ra chiếc xe đạp đầu tiên tại Đức khoảng 200 năm trước, ông chắc chắn không biết trước rằng sáng chế, sau này được cải tiến mang tên Draisine (đặt theo tên của ông), thành công như thế nào cho đến ngày nay. Giống như nhiều nhà phát minh khác, động lực thúc đẩy ông là những ý tưởng và niềm đam mê chứ không phải là sự thành công hay sự giàu có.